Over ons

Step2StepDCD de club voor koppeldans en individuele dans voor volwassenen …

Stijldansen, lijndansen, BBB, … voor jong en oud!

 

Meer dan 40 jaar geleden werd door de bond voor grote en jonge gezinnen van Diest een cursus stijldansen ingericht. Het werd een succes. De toenmalige leraars brachten de voorzitter van de bond in contact met dansliga om hun leden hier bij aan te sluiten en zo ontstond Dansclub Diest als feitelijke vereniging.

Een aantal leden bleven ieder jaar actief betrokken bij de club. Dankzij hen slaagden wij er in om bij het begin van elk nieuw dansjaar nieuwe leden te verwelkomen. Zo bleef het aantal leden aangroeien tot een groep enthousiaste dansers. Er werd niet alleen gedanst maar jaarlijks werden, en worden nog steeds, andere activiteiten zoals wandeltochten, thema-avonden, barbeque’s, workshops en uitstappen georganiseerd.

Enkele jaren geleden is onze club noodgedwongen moeten verhuizen van de deelgemeente Schaffen naar de deelgemeente Kaggevinne waar de lessen nu doorgaan in het ontmoetingscentrum “De Ketel.”

Op 3 juli 2007 werd Dansclub Diest als feitelijke vereniging omgevormd tot een VZW. Op deze manier kunnen we de belangen van al onze leden en toekomstige leden veilig stellen.

Voortaan zal onze dansclub als Step2Step Dansclub Diest vzw (Step2StepDCD) verder door het leven gaan.

Ook de jeugd vond haar weg naar Dansclub Diest. Verschillende dansvormen waaronder hip hop, kidsdance en kleuterdans werden door onze jeugdleraars aangeboden. We haalden zelfs de kaap van 300 jeugdleden. Noodgedwongen werd vanaf het seizoen 2016-2017 de jeugdwerking stop gezet en zal Step2StepDCD zich volledig gaan toeleggen op alle dansvormen met en voor volwassenen.

logodanssport

 

 

 

 

Onze dansclub is aangesloten bij Danssport Vlaanderen vzw. Wanneer u lid wordt van onze dansclub wordt u automatisch lid van Danssport Vlaanderen en behoort u tot de grote groep van 36.000 leden. Het lidgeld voor Danssport Vlaanderen is opgenomen in het lesgeld.

Voordelen van lidmaatschap bij Danssport Vlaanderen

  • Gepersonaliseerde lidkaart met login
  • Een degelijke sportverzekering. U bent verzekerd voor:
  • Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten
  • Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tijdens de reisweg heen en terug
  • U ontvangt 4 keer per jaar gratis het danstijdschrift ‘Swing’ (+18 j).
  • Dansactiviteiten voor de recreatieve danser (dansdag, danskampen, seniorenvakantie,…)
  • 2x per jaar kortingsbonnen van Brantano

Danssport Vlaanderen vzw is een door Bloso erkende en gesubsidieerde sportfederatie.
Meer info op www.danssportvlaanderen.be

Step2StepDCD hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Step2StepDCD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Onze “privacy verklaring” kan je nalezen door op volgende link te klikken : Step2StepDCD Privacy verklaring